Władysława Kijewska

Stażystka LAB60+

Władysława Kijewska, architektka i urbanistka, ukończyła Politechnikę Poznańską oraz INSA Institut National des Sciences Appliquées w Strasbourgu.
Podczas studiów dużo podróżowała, zdobywając doświadczenie zawodowe w pracowniach architektonicznych we Włoszech i Francji. W 2016 roku otrzymała wyróżnienie za jeden z najlepszych dyplomów z dziedziny architektury w Polsce, przyznaną przez SARP, a także Główną Nagrodę za dyplom magisterski w temacie rewitalizacji przyznawaną przez Instytut Rozwoju Miast. W IRM odbyła staż, w ramach którego przeprowadziła badania na temat dysfunkcji współczesnej zabudowy mieszkaniowej w Polsce. Jej główny obszar zainteresowań dotyczy projektowania przestrzeni publicznych, jako najsilniej związanych ze sferą życia społecznego. To właśnie chęć rozwijania umiejętności ich projektowania skłoniła ją do wzięcia udziału w konkursie Jutronauci, który dawał szansę na współpracę z Agnieszką Labus z LAB60+; współpraca ta własnie się zaczyna. Władka interesuje się także teorią projektowania urbanistycznego oraz neuroarchitekturą, poza tym kocha jazz, nowe miejsca i dyskusje o abstrakcyjnych rzeczach.

Udostępnij:
15 listopada 2018