Seminarium EUROREG, Warszawa

W czwartek 24 stycznia dr inż. arch. Agnieszka Labus mówiła o „Przestrzeniach z perspektywą 60+” w ramach seminarium EUROREG w Warszawie w Pałacu Kazimierzowskim.

Polska znajduje się w czołówce najszybciej starzejących się państw europejskich. To wyzwanie dotyczy nas wszystkich, niezależnie od wieku, więc już dzisiaj warto zastanowić się nad tym czy miasta, przestrzenie publiczne, budynki, wnętrza są przyjazne starzejącemu się społeczeństwu?
Wykład dotyczył spojrzenia na nowe podejście do projektowanie przestrzeni miejskiej w kontekście starzenia się społeczeństwa. Na podstawie przykładów w różnych skalach przestrzennych zostały zdefiniowane istotne elementy w kontekście projektowania z perspektywą 60+. Takie podejście jest istotnym elementem działalności Fundacji Laboratorium Architektury 60+, która jest pierwszą w Polsce organizacją zajmującą się innowacyjnym podejście do projektowania wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa.
W ramach wykładu zostały przedstawione wybrane działania i projekty fundacji LAB 60+, której eksperci łączą naukę, edukację i srebrną gospodarkę, wspierając władze administracji rządowej, samorządowej, czy prywatnych inwestorów. LAB 60+ ściśle współpracuje z Wydział Architektury Politechnika Ślaska i może być przykładem tego jak badania naukowe wdrażać w praktykę i realnie wpływać na zmiany w przestrzeniach miast, budynków i wnętrz.

Wykład dr inż. arch. Agnieszki Labus:

"Przestrzeń z perspektywą 60+" | seminarium EUROREG na żywo!

Seminarium EUROREG na żywo!Przestrzeń z perspektywą 60+ dr inż. arch. Agnieszka LabusPolska znajduje się w czołówce najszybciej starzejących się państw europejskich. To wyzwanie dotyczy nas wszystkich, niezależnie od wieku, więc już dzisiaj warto zastanowić się nad tym czy miasta, przestrzenie publiczne, budynki, wnętrza są przyjazne starzejącemu się społeczeństwu?Wykład będzie dotyczył spojrzenia na nowe podejście do prohttps://www.facebook.com/euroreg/?ref=settings#jektowanie przestrzeni miejskiej w kontekście starzenia się społeczeństwa. Na podstawie przykładów w różnych skalach przestrzennych zostaną zdefiniowane istotne elementy w kontekście projektowania z perspektywą 60+. Takie podejście jest istotnym elementem działalności Fundacji Laboratorium Architektury 60+, która jest pierwszą w Polsce organizacją zajmującą się innowacyjnym podejście do projektowania wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa.W ramach wykładu zostaną przedstawione wybrane działania i projekty fundacji LAB 60+, której eksperci łączą naukę, edukację i srebrną gospodarkę, wspierając władze administracji rządowej, samorządowej, czy prywatnych inwestorów. LAB 60+ ściśle współpracuje z Wydział Architektury Politechniki Śląskiej i może być przykładem tego jak badania naukowe wdrażać w praktykę i realnie wpływać na zmiany w przestrzeniach miast, budynków i wnętrz.Pełen program seminariów EUROREG znajdziecie tu:http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/seminaria

Opublikowany przez EUROREG Czwartek, 24 stycznia 2019

Udostępnij:
24 stycznia 2019