Bytomski Model Dostępnego Mieszkalnictwa – Konsultacja merytoryczna

Fundacja Laboratorium Architektury 60+ miała wkład w projekt Bytomski Model Dostępnego Mieszkalnictwa realizowany przez Urząd Miejski w Bytomiu. Dr inż. arch. Agnieszka Labus udzieliła konsultacji merytorycznych, a dr inż. arch. Iwona Benek zaprojektowała wnętrza przystosowane do potrzeb seniorów.

 (Model 3.1.3. (zamiana dla seniora)). Więcej o projekcie mieszkania seniora dla TBS Bytom można przeczytać tutaj.

___

Autorki:
dr inż. arch. Bogumiła Krystek-Kucewicz, dr Karolina Thel
Recenzja:
dr Alina Muzioł-Węcławowicz, Politechnika Warszawska, dr Elżbieta Sekuła
Wsparcie merytoryczne i wdrożeniowe: Roman Jopa, Andrzej Wężyk, Jolanta Tyczyńska, Piotr Michel, Izabela Kosok
Konsultacje merytoryczne:
dr Aleksandra Jadach-Sepioło, Szkoła Główna Handlowa, Krajowy Instytut Polityki Przestrzenneji Mieszkalnictwa
dr inż. arch. Agnieszka Labus, Fundacja Laboratorium Architektury 60+
Oprawa graficzna i skład:
Mikołaj Baczyński
Wydawca:
Urząd Miejski w Bytomiu

 

Udostępnij:
4 września 2018