Debata „Dostępność budynków, dróg, transportu, miejsc zatrudnienia” – Warszawa

Członkini zarządu LAB 60+ dr inż. arch. Iwona Benek wzięła udział w debacie tematycznej pt. „Dostępność budynków, dróg, transportu, miejsc zatrudnienia (art. 9 ust.1a, ust.2a-d Konwencji)” w Warszawie.

Uczestniczył w niej także Francesc Aragall, pomysłodawca koncepcji „projektowanie dla każdego” („design for all”) promowanej przez Fundację Design For All, której jest fundatorem i prezesem. Jest także patronem Barcelońskiego Centrum Projektu (Barcelona Design Centre) i członkiem rady Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Projektowania Uniwersalnego (International Association for Universal Design) w Japonii. Autorem kilku publikacji poświęconych projektowaniu uniwersalnemu, m.in. European Concept for Accessibility Technical Assistance Manual, Universal Design: The HUMBLES Method for User-Centred Business oraz współautor ECA for Administrations i Design for All in progress, from theory to practice.

W marcu 2016 roku rozpoczęła się realizacja dwuletniego projektu o wyjątkowo dużym znaczeniu dla środowisk osób z niepełnosprawnościami w Polsce. W ponad 150 krajach całego świata przyjęto przez ONZ w grudniu 2006 r. „Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych”. Misją projektu Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa jest włączenie Polski w ten międzynarodowy nurt korzystnych dla osób z niepełnosprawnościami przemian. Realizatorami projektu są Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych – lider projektu, wraz z partnerami: Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmikiem Wojewódzkim, Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz kancelarią prawniczą Domański Zakrzewski Palinka Sp. k. W 2016 r. wiodącym działaniem projektowym są dwa rodzaje debat doradczo-programowych: środowiskowe i tematyczne:

– debaty środowiskowe są formą pogłębionych konsultacji publicznych dotyczących problemów wdrażania Konwencji w różnorodnych środowiskach osób z niepełnosprawnościami i stanowią realizację wynikającego z ust. 3 art.4 Konwencji obowiązku włączania do procesu jej implementacji osób z niepełnosprawnościami. Planuje się przeprowadzenie 60 debat środowiskowych na poziomie regionalno-lokalnym w całym kraju.

– debaty tematyczne (tematykę debat wyznacza treść kolejnych artykułów Konwencji) mają służyć pogłębionej konsultacji z przedstawicielami władzy i administracji publicznej,  z ekspertami i praktykami dysponującymi bogatą wiedzą i doświadczeniem w przedmiocie debaty. Mają one umożliwić i stworzyć warunki dla wykorzystania ich bogatej wiedzy  i doświadczenia w celu opracowania ważnych dokumentów programujących proces implementacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce.

 

Udostępnij:
4 października 2016