dr hab. inż. arch. Marek Wysocki

Dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego, pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej

Pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej od 1989 r.. Architekt, Dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego, pierwszego w Polsce centrum badawczo-rozwojowego realizującego cele wdrażania koncepcji projektowania uniwersalnego w projektowaniu środowiska fizycznego, produktów i usług. Ekspert z zakresu projektowania przestrzeni dostępnej dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych. Autor ponad 70 różnych publikacji z tematyki projektowania dla wszystkich oraz ekologii i zrównoważonego rozwoju, w tym monografii „Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych. Pozawzrokowa percepcja przestrzeni”.

Twórca wzorów użytkowych dot. wsparcia osób z niepełnosprawnością wzroku w przestrzeni publicznej m. in. „Piktogramy dotykowe na drogach ewakuacji”. Audytor dostępności obiektów i przestrzeni publicznych. Autor standardów dostępności przestrzeni publicznych dla Miasta Gdańska (2012) i Miasta Gdyni (2013). Jest pierwszym w Polsce „Access Oficerem”, powołanym na to stanowisko w 2014 roku przez samorząd Miasta Gdyni. Twórca programu edukacyjnego „Projektowanie Przestrzeni Wspólnej” realizowanego od 2004 roku na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej i w miastach województwa pomorskiego. Inicjator projektu „Wspólna przestrzeń-wspólna sprawa” (2016) i warsztatów projektowych „Projektowanie uniwersalne – jak żyć razem nie obok siebie” (od 2014) mających na celu zmianę jakości życia osób z ograniczeniami mobilności i percepcji w przestrzeni mieszkalnej i w przestrzeniach publicznych.

Członek Komisji Ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Współpracownik wielu organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Jako ekspert Grupy ON Inclusion 14-20 działa na rzecz wdrożenia koncepcji projektowania uniwersalnego w ramach programów unijnych (EFSI). Członek Grupy Roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji działającej przy Ministerstwie Gospodarki. Zwolennik konsekwentnego wprowadzenia zapisów Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością do polskiego porządku prawnego.

Od ponad dekady konsekwentny popularyzator idei projektowania uniwersalnego, za co m.in. został nagrodzony w 2013 roku Medalem „Gdynia bez Barier”. Społecznik, udzielający się na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością. Wśród grona swoich przyjaciół ma wielu, którzy na co dzień zmagają się z problemami i ograniczeniami fizycznymi lub percepcji, traktując ich zawsze jak równych sobie partnerów w realizowanych wspólnie działaniach.

Udostępnij:
6 stycznia 2018