dr Krystyna Krzekotowska

Ekspert LAB 60+ ds. zagadnień prawnych

Wykładowca w Katedrze Prawa Cywilnego i kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości Uczelni Łazarskiego oraz na Niemieckich Uczelniach Wyższych. Stypendystka DAAD   oraz Instytutu Maxa Plancka w Monachium i Hamburgu. Autorka licznych książek i innych publikacji w dziedzinie prawa mieszkaniowego i spółdzielczego. m.in.: „Własność budynków i lokali”, „System Prawa Mieszkaniowego”, „Spółdzielcze prawo do lokal”, „Eksmisja z lokali mieszkalnych”, „Prawo lokalowe z komentarzem”, „Spółdzielcze Prawo Mieszkaniowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego”, „Mieszkanie a uprawnienia domowników”, „Prawo wyborcze”, „Prawne formy korzystania z mieszkań”, „Prawo mieszkaniowe”. Radca Ambasady Polskiej w Berlinie (w latach 1998-2001). Ekspert parlamentarny w pracach nad reformą prawa mieszkaniowego, wieloletni radca prawny m.in. prezydenta miasta i spółdzielni mieszkaniowych, wieloletni adiunkt i kierownik Zakładu Prawa Cywilnego w Instytucie Badania Prawa Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości. Przewodnicząca Rady Naukowej Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii, wiceprezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia „Światowy Kongres Polaków”. Animator i uczestnik licznych form naukowej współpracy międzynarodowej (konferencji, staży naukowych, praktyk i wymiany studentów, sędziów, adwokatów oraz prokuratorów). Uczestnik licznych akcji charytatywnych, współzałożyciel Fundacji Pomocna Dłoń.  Członek Rady Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce. Ekspert Urzędu Polityki Mieszkaniowej m. st. Warszawy oraz przewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego ds. Partycypacji Obywateli m. st. Warszawy.  Odznaczona licznymi dyplomami za działalność społeczną i charytatywną oraz za zasługi w dążeniu do efektywnej współpracy międzynarodowej.

Udostępnij:
5 marca 2018