dr Tomasz Duda

Ekspert LAB60+

dr Tomasz Duda to doktor nauk o zdrowiu, specjalista z zakresu zdrowia publicznego, psycholog środowiskowy. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, magister Psychologii specjalizacja psychologia środowiskowa. Wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na Wydziale Nauki o Zdrowiu w zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej. Specjalista z zakresu mieszkalnictwa i potrzeb mieszkaniowych osób starszych, prowadził badania dotyczące problemów mieszkalnictwa w tym mieszkalnictwa senioralnego dla samorządów, organizacji pozarządowych i firm. Ekspert Komisji Dialog Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów. Trener Dialogu metodą opracowaną przez Nansen Center For Peace and Dialog. Współautor Warszawskiego Standardu Mieszkaniowego.

Udostępnij:
30 września 2018