EUROREG Seminar, Warsaw

On Thursday January 24th,  Agnieszka Labus PhD. Eng. Arch. talked about “Urban spaces with a 60+ perspective” as a part of the EUROREG seminar in Warsaw.

Poland is at the forefront of the fastest-growing European countries. This challenge applies to all of us, regardless of age, so today it is worth considering whether cities, public spaces, buildings, interiors are friendly to an aging society.
The lecture concerned looking at a new approach to urban space design in the context of an aging population. On the basis of the examples, significant elements were defined in various spatial scales in the context of design with the perspective of 60+. This approach is an important element of the LAB60+ Foundation, which is the first organization in Poland dealing with an innovative approach to design in the face of the needs of an aging society.
Some selected activities and projects of the LAB 60+ Foundation were presented during the lecture. LAB60+ experts combine different areas of knowledge, for instance science, education and the silver economy, supporting government, self-government and private investors. LAB 60+ closely cooperates with the Faculty of Architecture at the Silesian University of Technology and can be an example of implementation scientific research into practice and real influence on changes in the spaces of cities, buildings and interiors.

The lecture available here: (PL)

"Przestrzeń z perspektywą 60+" | seminarium EUROREG na żywo!

Seminarium EUROREG na żywo!Przestrzeń z perspektywą 60+ dr inż. arch. Agnieszka LabusPolska znajduje się w czołówce najszybciej starzejących się państw europejskich. To wyzwanie dotyczy nas wszystkich, niezależnie od wieku, więc już dzisiaj warto zastanowić się nad tym czy miasta, przestrzenie publiczne, budynki, wnętrza są przyjazne starzejącemu się społeczeństwu?Wykład będzie dotyczył spojrzenia na nowe podejście do prohttps://www.facebook.com/euroreg/?ref=settings#jektowanie przestrzeni miejskiej w kontekście starzenia się społeczeństwa. Na podstawie przykładów w różnych skalach przestrzennych zostaną zdefiniowane istotne elementy w kontekście projektowania z perspektywą 60+. Takie podejście jest istotnym elementem działalności Fundacji Laboratorium Architektury 60+, która jest pierwszą w Polsce organizacją zajmującą się innowacyjnym podejście do projektowania wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa.W ramach wykładu zostaną przedstawione wybrane działania i projekty fundacji LAB 60+, której eksperci łączą naukę, edukację i srebrną gospodarkę, wspierając władze administracji rządowej, samorządowej, czy prywatnych inwestorów. LAB 60+ ściśle współpracuje z Wydział Architektury Politechniki Śląskiej i może być przykładem tego jak badania naukowe wdrażać w praktykę i realnie wpływać na zmiany w przestrzeniach miast, budynków i wnętrz.Pełen program seminariów EUROREG znajdziecie tu:http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/seminaria

Opublikowany przez EUROREG Czwartek, 24 stycznia 2019

Share:
24 January 2019