„Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności”

Polecamy Waszej uwadze niezmiernie interesującą publikację zbiorową „Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności”, w której Laboratorium Architektury 60+ ma swój skromny udział.

Której redaktorem naukowym jest członek Rady Honorowej Laboratorium Architektury 60+ – prof. zw. dr hab. Adam A. Zych – wybitna postać w świecie gerontologii, od ponad trzydziestu już lat rozwija w Polsce pedagogikę starzenia się i starości (geragogikę), upowszechniając wiedzę gerontologiczną na temat starzenia się społeczeństwa polskiego i problemów współczesnej starości.

Więcej o Encyklopedii i Pani Profesorze Adamie Zychu znajdziecie tu: www.dlastudenta.dsw.edu.pl

Aby nabyć publikację należy wypełnić i zrealizować formularz znajdujący się poniżej w galerii:

Udostępnij:
23 marca 2018