Ewa Rogalska

Ekspert ds. innowacji społecznych

Dyrektor Działu Zdrowie i Pomoc Społeczna PCG Polska, project manager (członek PMI), doradca w sektorze publicznym (w projektach na szczeblu ministerialnym i samorządowym), audytor i trener z wieloletnim doświadczeniem w projektach badawczych, analitycznych i szkoleniowych w dziedzinie edukacji, zdrowia i polityki społecznej zdobyte w USA, Wielkiej Brytanii i w Polsce.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z polityką senioralną, badaniami społecznymi, certyfikacją usług i produktów dla seniorów, budowaniem strategii oraz analizami przedrealizacyjnymi dla projektów w obszarze zdrowia i pomocy społecznej.Obecnie skupia się na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją (w tym osób starszych i zależnych).

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada tytuł Master of Science in Professional Communication z Clark University w Worcester, USA. Studiowała zarządzanie strategiczne na Uniwersytecie Harvarda w USA. W ramach swoich zainteresowań związanych z polityką senioralną skończyła również studia podyplomowe z geriatrii i zarządzania opieką długoterminową na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kurs Projektowanie innowacyjnych rozwiązań dla starzejących się społeczeństw w Copenhagen Business School.

 

Udostępnij:
31 stycznia 2019