III Forum Przestrzenie Miejskie – Poznań

Forum Przestrzenie Miejskie to III ogólnopolska konferencja naukowa w Miejskim Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem:”Przestrzeń miejska – nowe oczekiwania”. Reprezentowała nas dr inż. arch. Iwona Benek z referatem pt. „Środowisko terapeutyczne – nowe podejście do problematyki przestrzeni miejskiej”. Zostaliśmy również zaproszeni do kolejnej IV edycji, która odbędzie się 15 marca 2017 roku w Gdańsku.

Główne cele „III Forum” to przede wszystkim:

– Zbudowanie platformy wymiany myśli i doświadczeń wszystkich odpowiedzialnych za jakość życia w przestrzeniach miejskich – władz samorządowych, architektów, projektantów, socjologów oraz przedsiębiorców i producentów;

– Ocena rozwiązań polskiej przestrzeni miejskiej i wielu jej funkcji w aspekcie -sukcesów, porażek oraz nowych wyzwań;

– Określenie i sposoby wyznaczenia konkretnych zadań zapewniających rozwój społeczeństwa obywatelskiego jako współrządzącego przestrzenią miejską;

– Ocena pozytywnych i negatywnych społecznych aspektów rozwoju i wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych takich jak e-komunikacja, e-handel itp. w przestrzeni miejskiej  

– Określenie najważniejszych zadań spełniających wymogi zrównoważonego rozwoju miast i obszarów międzymiejskich i metodologii ich wdrażania

Udostępnij:
12 maja 2016