Konferencja „Architektura i przestrzeń przyjazna seniorom”, Warszawa

27 listopada o architekturze i przestrzeni przyjaznej seniorom opowiedzieli eksperci Laboratorium Architektury 60+ w ramach konferencji organizowanej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH.

Tematy wykładów dotyczyły:

„Ogólne zasady projektowania obiektów ochrony zdrowia dla seniorów” – dr hab. inż. arch. Michał Tomanek

„Zasady projektowania szpitalnych oddziałów geriatrycznych oraz oddziałów dla przewlekle chorych szczególnie dedykowanych seniorom” – dr inż. arch. Anna Szewczenko

„Zasady projektowania Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, Zakładów Pielęgnacyjno-Opiekuńczych, Domów Seniora i Hospicjów” – dr inż. arch. Iwona Benek

Plan konferencji dostępny tutaj.

Udostępnij:
27 listopada 2018