Konferencja „Architektura i przestrzeń przyjazna seniorom”, Warszawa

 

 

27 listopada w Warszawie o architekturze i przestrzeni przyjaznej seniorom opowiedzieli eksperci Laboratorium Architektury 60+ w ramach konferencji organizowanej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu „Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i promocji bezpieczeństwa”, finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020, realizowanego w ramach Celu operacyjnego nr 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.

Tematy wykładów dotyczyły:

Ogólne zasady projektowania obiektów ochrony zdrowia dla seniorów – dr hab. inż. arch. Michał Tomanek

Zasady projektowania szpitalnych oddziałów geriatrycznych oraz oddziałów dla przewlekle chorych szczególnie dedykowanych seniorom – dr inż. arch. Anna Szewczenko

Zasady projektowania Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, Zakładów Pielęgnacyjno-Opiekuńczych, Domów Seniora i Hospicjów – dr inż. arch. Iwona Benek

Udostępnij:
27 listopada 2018