Miasto Dostępne – Warszawa

Podczas konferencji „Miasto dostępne” zorganizowanej na Politechnice Warszawskiej prezentację pt. „Przestrzeń z perspektywą 60+”, w tym inicjatywę LAB 60+ zaprezentowały dr inż. arch. Agnieszka Labus i dr inż. arch. Anna Szewczenko.

W ramach konferencji poza ogólnym panelem odbył się także panel na temat dydaktyki z udziałem reprezentantów wielu Wydziałów Architektury w Polsce, w kontekście uwzględniania nauczania o projektowaniu uniwersalnym w programie studiów, a także wręczenie nagród X edycji konkursu TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce i za magisterskie prace dyplomowe-edycja 2016. Na uwagę zasługuje także możliwość konfrontacji badań i pomysłów prezentowanych podczas konferencji w związku z bezpośrednim udziałem osób niepełnosprawnych. Konferencja została zorganizowana przez TUP oraz stowarzyszenie Integracja.

Udostępnij:
21 września 2016