Media

 

 

 • O tym, że w polskich miastach brakuje ławek – w rozmowie Radio Szczecin wzięła udział m.in. dr inż. arch. Iwona Benek z Laboratorium Architektury 60+:

 

 

 • Dlaczego osiedla dla seniorów nie są idealnym rozwiązaniem i jakie powinno być mieszkanie 60+? Odpowiada dr inż. arch. Agnieszka Labus:

 

 

 

 

 

 

 • „O starości w wielkim mieście” w wydaniu Gazeta Wyborcza. O dobrych praktykach opowiada m.in. Pani vice-prezes Fundacji Laboratorium Architektury 60+: dr inż. arch. Anna Szewczenko:

 

 • W najnowszym numerze Polityka Senioralnej nr 3 (4)/2017, wydawanej przez Fundacja Zaczyn:
 • 1) artykuł autorstwa dr Agnieszka Labus i dr Agnieszka Ciesla o warsztatach „Seniorzy-Studenci – razem możemy więcej” (str.95)
 • 2) informacja o współorganizowanej przez nas konferencji New Aging Polska (str.52)
 • wzmianka o Laboratorium Architektury 60+ w artykule pt. „Obraz zasobu mieszkalnego w Polsce i relacje demograficzne” autorstwa dr Marii Bielak-Zasadzkiej i dr Beaty Kucharczyk-Brus (str.77)

 

 • Millenialsi zaprojektują miasta przyszłości. Wyjątkowy konkurs:

 

 • O Diamencie Innowacji  na stronie Wydział Architektury Politechniki Śląskiej:

 

 • Agnieszka Labus 19 września 2016 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie w panelu dyskusyjnym na temat starzejącego się Chorzowa:

 

 

 

 • Prezes Fundacji Laboratorium Architektury 60+ Agnieszka Labus o architekturze i demografii:

 

29 grudnia 2017