Inwestorzy

Realizacja:
– audytów i oceny projektów senioralnych
– projektów architektoniczno-budowlanych dla obiektów senioralnych na
wszystkich etapach (w tym innowacyjne rozwiązania takie jak: budynki
wielopokoleniowe, cohousing senioralny)
wspieranie w zakresie:
– diagnozowania i potrzeb i wytycznych dla inwestycji senioralnych:
– opracowania wytycznych dla projektów senioralnych

12 sierpnia 2019