Pracownie architektoniczne

– wspieranie w procesie projektowym obiektów i masterplanów dla inwestycji
senioralnych i w kontekście miksu społecznego
– opracowanie wytycznych dla projektów senioralnych, w tym np. szczegółowe
wytyczne do projektowania mieszkań dla osób starszych i funkcji towarzyszących
– szkolenia

12 sierpnia 2019