Spotkanie w ramach programu „Dostępność Plus”, Warszawa

22 listopada w Warszawie odbyło się spotkanie Sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz dostępności w ramach rządowego programu Dostępność Plus, do których należy Fundacja Laboratorium Architektury 60+.

Program „Dostępność Plus” ma być wspólnym wysiłkiem administracji rządowej, samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w celu działania na rzecz dostępności w Polsce w obszarze przestrzeni publicznej, towarów oraz usług, itp., aby realnie poprawić jakość życia wszystkich obywateli, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Na spotkaniu, w którym uczestniczymy omawiane są tematy związane z bieżącą realizacją Programu, prezentowany jest aktualny stan prac nad ustawą o dostępności oraz określana jest rola sygnatariuszy partnerstwa w promowaniu i realizacji Programu Dostępność Plus.

 

Udostępnij:
22 listopada 2018