Szkolenie „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach”.

Dr inż. arch. Iwona Benek uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez Śląską Okręgową Izbę Architektów RP na temat projektowania wnętrz zgodnie z normą PN-B 02151-4:2015-06, czyli „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach”.

Styczniowa nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadziła normę PN-B-02151-4:2015-06 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach” do listy norm przywołanych.Określone w normie wymagania mają na celu zapewnienie dobrej zrozumiałości mowy i zmniejszenie hałasu pogłosowego. Nowy status prawny tej normy sprawi, że będzie ona musiała być powszechnie stosowana przy projektowaniu budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. 

Prowadzący:

Mikołaj Jarosz

Specjalista ds. akustyki wnętrz w obiektach oświatowych i sportowych. Ukończył Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, od 2000 roku pracuje w firmie Ecophon Saint-Gobain jako Concept Developer Education. Jest członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz autorem wielu artykułów popularyzujących zagadnienia związane z akustyką.

Magda Szubert

Związana jest z branżą budowlaną od 16 lat. Od 5 lat pracuje jako Concept Development Manager – Office Environment w Ecophon Saint-Gobain. Zajmuje się wpływem akustyki na środowiska biurowe oraz efektywność i samopoczucie pracowników.

Dobra akustyka to podstawa projektowania z perspektywą 60+!

Udostępnij:
15 marca 2018