V Forum Przestrzenie Miejskie- Łódź

W Łodzi odbyło się V Forum Przestrzenie Miejskie pod hasłem „Miejskie transformacje: ludzie, gospodarka, środowisko”, w którym Laboratorium Architektury 60+ miało swój czynny udział.

W Sesji I: Kształtowanie przestrzeni miejskiej dla ludzi, wzięła udział dr inż. arch. Anna Szewczenko z prezentacją „Senior w przestrzeni miejskiej – projekt dydaktyczny „Śląskie Przysiadki”

W Sesji III: Transformacje miejskie – współczesne oczekiwania, prezentację pt. „Zrównoważony rozwój urbanistyczny – nowe narzędzia planowania miasta uniwersalnie zaprojektowanego”.
zaprezentowała dr inż. arch. Joanna Borowczyk, która uczestniczyła także jako panelistka w ramach debaty Wspólna Przestrzeń na temat:
„Co oznacza sprawiedliwy podział przestrzeni miejskiej pomiędzy różnych jej użytkowników i jak ją kształtować nie konfliktując pieszych, rowerzystów i kierowców ze sobą?”

Udostępnij:
11 kwietnia 2018