Skip to content Anna Fijałkowska Anna Fijałkowska

Anna Fijałkowska

21 września 2023

Anna Fijałkowska

Adiunktka w Katedrze Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej Politechniki Warszawskiej.

Pracownik naukowy i wykładowca akademicki na Wydziale Geodezji i Kartografii od 2006 r. w zakresie wielokryterialnych analiz przestrzennych, przetwarzania danych 3D i analiz przestrzennych 3D,  projektowania i wykorzystania SIP/GIS. Obecne prace badawcze obejmują harmonizację i analizę danych przestrzennych dla opracowywania wskaźników jakości życia w miastach.

Profil badawczy: Repozytorium PW

Assistant Professor at Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems, Warsaw University of Technology.

Researcher and academic lecturer at the Faculty of Geodesy and Cartography since 2006 in the areas of multi-criteria spatial analysis, 3D data processing and 3D spatial analysis, GIS design and use. Current research work includes harmonization and analysis of spatial data for the development of urban quality of life indicators.

Udostępnij: