Audyty Oceny Dostępności Architektonicznej dla Invest Komfort Audyty Oceny Dostępności Architektonicznej dla Invest Komfort

Audyty Oceny Dostępności Architektonicznej dla Invest Komfort

Laboratorium Architektury 60+  na zlecenie Invest Komfort wykonało 3 audyty oceny dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami zmian poprawiających dostępność budynków mieszkalnych dla nowych osiedli mieszkaniowych w Gdańsku i Sopocie.

Takie działanie inwestora świadczy o otwartości, świadomości i chęci udoskonalenia inwestycji. Wykonane zostały audyty następujących osiedli:

– “Nadmorski Park” (etap 1) – Gdańsk
– “Botanika” (etap 1) – Gdańsk
– “Okrzei” (etap 1) – Sopot

Udostępnij:
30 marca 2020