Czym jest LAB 60+ · Laboratorium Architektury 60+ | Przestrzeń z perspektywą 60+ Czym jest LAB 60+ · Laboratorium Architektury 60+ | Przestrzeń z perspektywą 60+

Czym jest LAB 60+

Laboratorium Architektury 60+ (LAB60+) to pierwsza w Polsce fundacja, a zarazem pracownia zajmująca się innowacyjnym podejściem do planowania i projektowania wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa.

LAB 60+ realizuje projekty we wszystkich skalach przestrzennych od polityki miejskiej, poprzez zagospodarowanie przestrzenie, projektowanie architektury, wnętrz i designu.

LAB 60+ posiada doświadczenie w przygotowaniu ekspertyz m.in. na temat projektowania uniwersalnego i budownictwa senioralnego, raportów m.in. w zakresie miksu lokatorskiego, przeprowadzenia badań przedprojektowych dla ośrodków senioralnych, formułowania wytycznych projektowych, weryfikacji projektów na każdym etapie procesu projektowego oraz opracowania projektów architektoniczno-budowlanych i wnętrz z uwzględnieniem tzw. perspektywy 60+.

LAB 60+ jest m.in. autorem przygotowania wielozadaniowego projektu w zakresie wdrożenia pierwszego w Polsce Domu Wielopokoleniowego w Łodzi na zlecenie UM Łódź.

LAB 60+ wspiera władze administracji rządowej, samorządowej, NGO, prywatnych inwestorów, pracownie architektoniczne i wszystkich tych, którzy już dzisiaj myślą o swojej starości.

 LAB 60+ została docenione przez liczne gremia m.in. znajduje się na mapie innowacyjnych laboratoriów Komisji Europejskiej, jest laureatem Nagrody „O” Polskiego Portalu Kultury w kategorii „Architektura” oraz została wyróżniona w konkursie „Marka Śląskie”

Laboratorium Architektury 60+ jest członkiem Konwencji w sprawie zmian demograficznych, które ma na celu zebranie podmiotów, w tym: władz lokalnych, regionalnych i krajowych oraz innych zainteresowanych stron, które zobowiązują się do współpracy i wdrażanie rozwiązań opartych na dowodach w celu wspierania aktywnego i zdrowego starzenia się w kompleksowej odpowiedzi na wyzwania demograficzne w Europie.

LAB60+ ściśle współpracuje z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, który zapewnia fundacji przyjazne środowisko dla rozwoju, wzajemnej współpracy i wsparcia m.in. w zakresie podejmowanych działań i projektów. 

Filmy o LAB60+ dostępne pod linkami:

 

 

21 lutego 2018