"Dostępna uczelnia" Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "Dostępna uczelnia" Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

“Dostępna uczelnia” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Cieszymy się, że Fundacja Laboratorium Architektury 60+ jako jeden z partnerów Politechniki Śląskiej bierze czynny udział w przygotowaniach wniosku do projektu “Uczelnia dostępna” w ramach projektu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Pod kierunkiem dr inż.arch. Iwony Benek zostały przeprowadzone audyty budynków Politechniki Śląskiej.
Byliśmy także współodpowiedzialni za dostępność architektoniczną i technologie wspomagające.

Politechnika Śląska to miejsce nie tylko dla osób sprawnych i młodych. To z jednej strony miejsce pracy dla osób w różnym wieku, z drugiej strony miejsce nauki dla osób młodych, ale też znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych, które mogą wpływać na ich ograniczoną sprawność, a tym samym dostępność uczelni, a po trzecie to miejsce otwarte dla wszystkich, którzy przychodzą na zajęcia, które oferuje Politechnika Śląska m.in. dzięki Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, czy miejsce spotkań z inwestorami i otoczeniem społeczno-gospodarczym, dzięki Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej.

Politechnika Śląska to miejsce z nieograniczonym potencjałem, dlatego ważne jest żeby było otwarte dla wszystkich, niezależnie od stopnia sprawności czy wieku, o co dba m.in. Biuro ds.Osób Niepełnosprawnych Politechniki Śląskiej (BON).

Partnerzy Politechnika Śląska w projekcie “Uczelnia dostępna” to:

Fundacja Qlavi
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
Laboratorium Architektury 60+
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie, Koło w Gliwicach
Stowarzyszenie Tu i Teraz
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych w Bytomiu
Instytut Pracy i Edukacji

Udostępnij:
2 lipca 2019