dr inż. arch. Joanna Borowczyk

dr inż. arch. Joanna Borowczyk

Ekspert LAB 60+ ds. projektów międzypokoleniowych

Doktor nauk technicznych, adiunkt w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Autorka publikacji na temat kreowania przestrzeni szpitalnych oraz prac poświęconych odnowie zdegradowanych obszarów Łodzi. W ramach współpracy międzyuczelnianej oraz w kooperacji z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi bierze udział w działaniach na rzecz lokalnego upowszechniania wiedzy na temat zasad projektowania uniwersalnego. Pracuje społecznie m. in. w zespole sporządzającym Standard Dostępności dla miasta Łodzi.

Udostępnij:
5 marca 2018