dr Marta Luty-Michalak

dr Marta Luty-Michalak

Ekspert LAB60+ ds. społecznych

Doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją UKSW oraz Zespołu ds. Dobrych Praktyk UKSW.

W 2012 roku obroniła pracę doktorską na temat: „Więź międzypokoleniowa a redystrybucja dochodów w starzejących się społeczeństwach. Studium socjologiczne na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej” przygotowaną pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Ochockiego.

W swoich badaniach koncentruje się na szeroko rozumianej problematyce starzenia się społeczeństw (konsekwencje procesu starzenia się społeczeństw, aktywne starzenie się itp.), procesach demograficznych i społecznych we współczesnym świecie oraz społecznych problemach rynku pracy. Jej zainteresowania badawcze dotyczą również gerontologii społecznej i nowej demografii Europy.

Udostępnij:
25 stycznia 2018