Forum Inicjatyw Międzyregionalnych – Zawiercie

Pani dr inż. arch. Agnieszka Labus została zaproszona przez Fundację Axis – Centrum Studiów Interdyscyplinarnych na konferencję pt. “Polska lokalna – własne drogi rozwoju”, która odbyła się w Zawierciu.

W wydarzeniu brali udział nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim samorządowcy i wszyscy zainteresowani kwestiami związanymi z funkcjonowaniem i rozwojem małych i średnich miast oraz gmin wiejskich, które mimo liczebnej przewagi w strukturze administracyjnej kraju nierzadko pozostają „w cieniu” dużych miast, aglomeracji i metropolii.
Celem Forum było m.in. stworzenie platformy do dyskusji na temat doświadczeń w zakresie rozwoju lokalnego, rodzinnych inicjatyw i zaangażowania społecznego oraz współpracy biznesu i samorządu. Dr Agnieszka Labus, jako reprezentantka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej oraz inicjatorka LAB 60+ miała okazję zaprezentować referat na temat dobrej praktyki pt. “Czy starzejące się społeczeństwo to wyzwanie dla małych miast – przykład niemieckiego miasta Sangerhausen”, ale także przedstawić zakres działań i kompetencje Laboratorium Architektury 60+.

 

Udostępnij:
17 czerwca 2016