IFKAD Towards a New Architecture of Knowledge: BIG DATA, CULTURE & CREATIVITY - Drezno

IFKAD Towards a New Architecture of Knowledge: BIG DATA, CULTURE & CREATIVITY – Drezno

Pani  dr inż. arch. Anna Szewczenko,  wiceprezes LAB 60+ miała okazję zaprezentować wymagania funkcjonalne na oddziałach geriatrycznych w stosunku do potrzeb pacjentów w podeszłym wieku podczas międzynarodowej konferencji IFKAD Towards a New Architecture of Knowledge: BIG DATA, CULTURE & CREATIVITY w Dreźnie. 


W sesji prowadzonej przez dr Gesine Marquardt z Technische Universitat Dresden pt. “Architecture under demgraphic change: interdisciplinary research as key factor to create elderly-friendly healthcare environment”, swoją pracę zaprezentowali także Congsi Hou, Elisa Rudolph z TU Dresden, Helianthe Kort z University of Technology w Eindhoven.

Udostępnij:
16 czerwca 2016