Skip to content Joanna Pluto-Kossakowska Joanna Pluto-Kossakowska

Joanna Pluto-Kossakowska

21 września 2023

Joanna Pluto-Kossakowska

ORCID ID 0000-0002-6533-1332, Scopus ID: 57190382736

Adiunkt w Katedrze Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej Politechniki Warszawskiej. Pracownik naukowy i wykładowca akademicki na Wydziale Geodezji i Kartografii od 1995 r. Specjalista w zakresie przetwarzania danych teledetekcyjnych dla potrzeb systemów informacji przestrzennej. Głównie metodyki pozyskiwania informacji tematycznej ze zdjęć satelitarnych i lotniczych do baz danych środowiskowych i topograficznych, pod kątem monitorowania, analizy i oceny zmian, detekcji obiektów czy klas pokrycia terenu. Posiada długoletnie doświadczenie w stosowaniu algorytmów uczenia maszynowego, modeli wielokryterialnych oraz metod przetwarzania obrazów optycznych i radarowych na obszarach zurbanizowanych.

Profil badawczy: Repozytorium PW

 

 

Udostępnij: