Audyty Audyty

Audyty

Ocena Dostępności Architektonicznej Sanatorium Uzdrowiskowego w Krynicy-Zdroju

W marcu 2021r. Fundacja Laboratorium Architektury 60+ przeprowadziła ocenę dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami zmian poprawiających dostępność Sanatorium Uzdrowiskowego w Krynicy-Zdroju im. Bł. Karoliny Kózkówny. Czytaj więcej...

Test Wiaty Przystankowej “Wenus”

16 września 2020 roku, zespół LAB 60+ w składzie dr inż. arch. Iwona Benek oraz dr inż. arch. Agnieszka Labus miał okazję przetestować wiatę przystankową "Wenus" opracowaną przez firmę Budotechnika. Czytaj więcej...

Audyty Oceny Dostępności Architektonicznej dla Invest Komfort

Laboratorium Architektury 60+  na zlecenie Invest Komfort wykonało 3 audyty oceny dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami zmian poprawiających dostępność budynków mieszkalnych dla nowych osiedli mieszkaniowych w Gdańsku i Sopocie. Czytaj więcej...

“Dostępna uczelnia” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Cieszymy się, że Fundacja Laboratorium Architektury 60+ jako jeden z partnerów Politechniki Śląskiej bierze czynny udział w przygotowaniach wniosku do projektu "Uczelnia dostępna" w ramach projektu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Czytaj więcej...