Konkurs "Starość Millenialsów. Miasto 2060" Konkurs "Starość Millenialsów. Miasto 2060"

Konkurs “Starość Millenialsów. Miasto 2060”

Konkurs dla studentów kierunków projektowych i architektonicznych z całej Polski organizowany został przez Fundację Laboratorium Architektury 60+ we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej.

Jego główne cele to chęć zwrócenia uwagi młodych ludzi na problem starzejącego się społeczeństwa, zachęcenie ich do zastanowienia się nad swoją starości, a także otrzymanie w postaci projektów rozwiązań poprawiających jakość życia osób starszych.  Organizatorzy konkursu liczą więc, że studenci wymyślą innowacyjne rozwiązania przyjazne dla seniorów, oparte po części na własnych potrzebach. Przedsięwzięciu towarzyszyły spotkania i wykłady – otwarte dla wszystkich zainteresowanych, nie tylko uczestników konkursu. Młodzi ludzie, którzy być może do tej pory nie mieli w ogóle do czynienia z taką problematyką, mogli zapoznać się w bardzo przystępny sposób, jak projektować dla starzejącego się społeczeństwa, jakie są dobre i złe przykłady, jak zmienia się styl życia i w jaki sposób przestrzeń powinna na te potrzeby odpowiadać. Cykl wykładów odbył się na Politechnice Śląskiej.

Wykłady część 1 : (04.01.2017)  Prezentacja o inicjatorze i współorganizatorze konkursu, czyli Fundacji Laboratorium Architektury 60+ – dr inż. arch. Agnieszka Labus oraz prezentacja o przeprowadzonych badaniach na temat preferencji studentów wydziału architektury w odniesieniu do domów seniora w przyszłości – dr hab inż. arch. Joanna Tymkiewicz.

Wykłady część 2: (11.01.2017)  Zasady projektowania dla starzejącego się społeczeństwa – dr inż. arch. Iwona Benek

Wykład część 3: (18.01.2017) Przykłady projektów z perspektywą 60+, czyli przyjaznych starzejącemu się społeczeństwu – dr inż. arch. Anna Szewczenko

Rozstrzygnięcie konkursu: 25.02.2017 

W obradach jury udział wzięli: dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, Dziekan Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
dr inż. arch. Agnieszka Labus, prezes fundacji Laboratorium Architektury 60+, Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej,
mgr Michał Kozłowski, nauczyciel akademicki ASP Katowice, projektant w CODE Design
dr inż. arch. Agata Twardoch, nauczyciel akademicki, projektant w 44STO
dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz (Prof. w Pol Śl.), nauczyciel akademicki, projektant, prezes Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Katowicach
mgr inż. arch. Sylwia Widzisz-Pronobis, projektantka PRONOBIS Studio, ekspert LAB60+. 

Wśród nadesłanych prac niestety żadna nie została oceniona przez jury konkursowe na tyle wysoko, aby przyznać I miejsce w konkursie. Młodym projektantom trudno było wczuć się w sytuację osób starszych w roku 2060 i zaproponować innowacyjne rozwiązania wybiegające w przyszłość.

II miejsce zostało przyznane :
– Justynie Motyce za pracę “Active Senior City”, która przedstawiła swój pomysł na przekształcalne moduły miejskie nawiązujące do istotnych komponentów życia pokolenia Millenialsów, czyli: sportu, multimediów i spotkań towarzyskich. Moduł składa się z płyty z szynami wmontowanymi w podłogę (umożliwiającymi przesuwanie elementów), zadaszenia podpartego na słupach, ścianki funkcyjnej oraz elementów: stojaka na rowery, kiosku, toalety publicznej, krzeseł obrotowych, tablic informacyjno-reklamowych, indywidualnych i grupowych stanowisk gier stymulujących pracę mózgu. Moduły mają tworzyć sieć miejsc, które umożliwiałyby seniorom odpoczywanie w krótkich odstępach czasu podczas marszu, biegu, jazdy rowerem etc. oraz spotykanie się w pobliżu miejsc zamieszkania.

III miejsce zostało przyznane ex aequo: Maciejowi Marszałowi i Marcie Wróblewskiej za pracę “Aniela 2060” oraz Sonii Jarczyk i Marcie Kamińskiej za pracę “Katofura”

25

Udostępnij:
25 lutego 2017