Monika Daab

Monika Daab

Ekspert LAB60+

Konsultant PCG Polska, koordynatorka badań w projektach dla sektora publicznego i prywatnego, specjalistka ds. metod ilościowych i analiz statystycznych z wieloletnim doświadczeniem w projektach o tematyce zdrowia i polityki społecznej.
W ramach pracy w PCG Polska zdobyła doświadczenie w obszarze polityki społecznej (w tym m.in. mieszkaniowej i senioralnej) oraz samorządowej. Realizowała działania na zlecenie największych instytucji publicznych w Polsce, takich jak: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, czy Miasto Stołeczne Warszawa. Uczestniczyła wopracowaniui pilotażowymwdrożeniu modelu innowacyjnych recept społecznych dedykowanych osobom starszym i zależnym w ramach Generatora Innowacji „Sieci Wsparcia”.Obecnie zaangażowana jest m.in. w projektowanie modelowych rozwiązań dla działań społecznych realizowanych jako element procesu rewitalizacji miast.
Przed przystąpieniem do PCG Polska brała udział w zagranicznych projektach w Szwecji i Szwajcarii, gdzie tworzyła koncept przedsiębiorstwa społecznego (Szwecja) oraz innowacyjnego systemu carsharing dla miasta St. Gallen (Szwajcaria).
Ukończyła Stockholm School of Economics, uzyskując tytuł magistra na kierunku Ekonomia.Wcześniej studiowała na Uniwersytecie Warszawskim Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną. Równolegle kształciła się na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej. W ramach programu międzynarodowych wymian studenckich wiedzę zdobywała także na University of St. Gallen.

Udostępnij:
20 listopada 2018