Obiektyw 60+

Obiektyw 60+

“Chcemy zobaczyć świat oczami osoby starszej.”

Przedmiotem projektu jest prototyp narzędzia o nazwie Obiektyw 60+, będący jednym z komponentów aplikacji wspomagającej proces projektowania architektonicznego.

 

Drugim komponentem jest narzędzie „UD_Platform” wykorzystujące aplikację rzeczywistości wirtualnej, wspomagające i optymalizujące projektowanie architektoniczne.

Narzędzia te wykorzystują obecność użytkownika w wirtualnym środowisku i jego interakcję z obiektami wypełniającymi to środowisko. Pozwala to na weryfikację zastosowanych rozwiązań pod kątem zasad projektowania funkcjonalnego i ergonomicznego dla osób starszych. Zasadą działania tego narzędzia jest możliwość wariantowania zmiennych środowiskowych w przestrzeni architektonicznej lub urbanistycznej, co wpływa na ocenę i wybór optymalnych rozwiązań.

Narzędzie ma wspierać praktykę projektową, zatem jest przeznaczone dla projektantów, deweloperów, inwestorów i wykonawców w odpowiedzi na wzrost inwestycji w zakresie sektora usług opiekuńczych oraz budownictwa dla osób starszych. Narzędzie nie tylko wspiera działania profesjonalistów, ale również edukuje i uwrażliwia użytkowników na potrzeby osób z różnych grup wiekowych.

CELE:
Celem prezentacji jest zainteresowanie firm z branży VR i AR udoskonaleniem symulacji na okulary do wirtualnej rzeczywistości w celu stworzenia narzędzia do wspomagania projektowania przestrzeni z uwzględnieniem zagadnień użytkowych wynikających z analiz funkcjonalno-ergonomicznych, obserwacji potrzeb i upodobań użytkowników, jak również z nowych koncepcji użytkowo-eksploatacyjnych związanych ze starzeniem się społeczeństwa.

Celem współpracy jest również zdefiniowanie zakresu funkcjonalności narzędzia i dostosowanie go do potrzeb zainteresowanego nabywcy, a co z tym związane znalezienie potencjalnego inwestora zainteresowanego skomercjalizowaniem narzędzia o nazwie Obiektyw 60+.

Narzędzie kierowane jest na rynek polski i europejski.

źródło:lifescienceopenspace.pl/wspolpraca

Udostępnij:
21 kwietnia 2016