Administracja centralna i inne instytucje · Laboratorium Architektury 60+ | Przestrzeń z perspektywą 60+ Administracja centralna i inne instytucje · Laboratorium Architektury 60+ | Przestrzeń z perspektywą 60+

Administracja centralna i inne instytucje

Opracowanie ekspertyz w zakresie projektowania z perspektywą 60+ :
– budownictwa senioralnego
– projektowania uniwersalnego
– projektowania obiektów ochrony zdrowia i opieki długoterminowej dla osób
starszych

Przykładowe projekty LAB 60+:

12 sierpnia 2019