Inwestorzy · Laboratorium Architektury 60+ | Przestrzeń z perspektywą 60+ Inwestorzy · Laboratorium Architektury 60+ | Przestrzeń z perspektywą 60+

Inwestorzy

Realizacja:
– audytów i oceny projektów senioralnych
– projektów architektoniczno-budowlanych dla obiektów senioralnych na wszystkich etapach (w tym innowacyjne rozwiązania takie jak: budynki wielopokoleniowe, cohousing senioralny)
Wspieranie w zakresie:
– diagnozowania i potrzeb i wytycznych dla inwestycji senioralnych:
– opracowania wytycznych dla projektów senioralnych

Przykładowe projekty LAB 60+:

12 sierpnia 2019