Pracownie architektoniczne · Laboratorium Architektury 60+ | Przestrzeń z perspektywą 60+ Pracownie architektoniczne · Laboratorium Architektury 60+ | Przestrzeń z perspektywą 60+

Pracownie architektoniczne

Oferujemy:

– wspieranie w procesie projektowym obiektów i masterplanów dla inwestycji senioralnych i w kontekście miksu społecznego
– opracowanie wytycznych dla projektów senioralnych, w tym np. szczegółowe wytyczne do projektowania mieszkań dla osób starszych i funkcji towarzyszących
– szkolenia

Przykładowe projekty LAB 60+:

12 sierpnia 2019