Pracownie architektoniczne · Laboratorium Architektury 60+ | Przestrzeń z perspektywą 60+ Pracownie architektoniczne · Laboratorium Architektury 60+ | Przestrzeń z perspektywą 60+

Pracownie architektoniczne

Wspieramy prywatnych inwestorów i pracownie architektoniczne w procesie projektowania urbanistyczno-architektonicznego w zakresie eksperckim (know-how) związanym z zagadnieniami:

 • demograficznymi, społecznymi i ekonomicznymi planowania inwestycji
 • opracowania modeli i wytycznych dla zagospodarowania terenu i programów funkcjonalnych obiektów poszukując innowacyjnych i alternatywnych (wobec standardowych) rozwiązań w zakresie: funkcji przestrzeni wspólnych jak i form zamieszkania w kontekście potrzeb starzejącego się społeczeństwa (tj. domy wielopokoleniowe, cohousingi, mieszkania chronione, domy seniora, itp.)
 • programowania inwestycji w zakresie wielkości, rodzaju usług i wskaźników programowych w odniesieniu do projektów urbanistyczno-architektonicznych
 • programowanie inwestycji w zakresie aspektów społeczno-demograficznych: profilowania potrzeb obecnych i przyszłych użytkowników funkcji na projektowanym terenie
 • w zakresie stosowania współczesnych standardów projektowania uniwersalnego w projektowanych i adaptowanych obiektach pod nowe funkcje,
 • konsultowania i weryfikowania procesu inwestycyjnego na każdym etapie projektowania dbając o aspekty związane z dostępnością, czytelnością, komfortem i bezpieczeństwem użytkowania,
 • realnie odpowiadając na potrzeby przyszłych użytkowników i użytkowniczek (proponując rozwiązania szyte na miarę potrzeb – zindywidualizowane)

 

ATUTY WSPÓŁPRACY Z LAB60+:

 1. Projekt jest lepiej sprofilowany i zindywidualizowany pod potrzeby przyszłych użytkowników i użytkowniczki danej inwestycji
 2. Odpowiada na potrzeby nie tylko tu i teraz ale także przyszłe wyzwania demograficzne, społeczne, ekonomiczne
 3. Patronat merytoryczny Fundacji LAB 60+ (docenionej na arenie międzynarodowej i krajowej m.in. Finalista międzynarodowego konkursu Innovation in Politics Award) daje możliwość promowania projektowanego obszaru czy obiektu jako dostępnego dla grup o szczególnych potrzebach co w związku z Ustawą z 2019r. „o zapewnienie dostępności osobom o szczególnych potrzebach” nabiera szczególnego znaczenia- jest wręcz wymogiem w nowopowstających inwestycjach.
 4. Fundacja LAB 60+ realizowała projekty eksperymentalne w skali Polski jak wdrożenie modelu funkcjonowania pierwszego w Polsce Domu Wielopokoleniowego w Łodzi, czy we współpracy z pracownią architektoniczną BBGK Architekci masterplan dla eksperymentalnego projektu osiedla Warszawska Dzielnica Społeczna, co potwierdza jej innowacyjny profil działalności i wypracowanie nowych modeli przestrzenno-społecznych odpowiadających na współczesne wyzwania.
 5. Współpraca Fundacji LAB 60+ jako patronatu merytorycznego z pracowniami architektonicznymi daje Inwestorowi gwarancję projektu wykraczającego poza standardowe podejście do projektowania, o bardzo wysokiej jakości usług merytorycznych, technicznych i technologicznych odpowiadającego na wyzwania współczesności i przyszłości. Angażując w projekt Fundację LAB 60+ dbającej w szczególności o społeczny charakter/wymiar inwestycji, w której zasadniczym celem jest odpowiedź na zróżnicowane potrzeby użytkowników i użytkowniczek Inwestor zyskuje gwarancję zadowolenia swoich przyszłych klientów.

 

Przykładowe projekty LAB 60+:

12 sierpnia 2019