"Polish Scientific Networks: Science & Business"- Wrocław

“Polish Scientific Networks: Science & Business”- Wrocław

Laboratorium Architektury 60+ zostało zakwalifikowane do zaprezentowania w ramach specjalnych sesji wykładowych na konferencji “Polish Scientific Networks: Science & Business”, która odbędzie się we Wrocławskim Centrum Badań EIT+.

Jedna z sesji dotyczyła INNOWACJI SPOŁECZNYCH, a swoją prezentację na temat Laboratorium Architektury 60+ i projektu pilotażowego Obiektyw 60+ wygłosiła dr. inż. arch. Agnieszka Labus.

Konferencja Polish Scientific Networks: Science & Business organizowana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademię Młodych Uczonych PAN i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, we współpracy z Wrocławskim Centrum Badań EIT+. To wyjątkowe wydarzenie kierowane jest przede wszystkim do badaczy zainteresowanych zastosowaniem badań naukowych w praktyce, oraz do firm chcących rozwinąć swoją innowacyjność poprzez współpracę z naukowcami.

(źródło: http://www.nauka.gov.pl/polish-scientific-networks

Wykład TUTAJ

 

Udostępnij:
1 lipca 2016