Prof. zw. dr hab. Adam A. Zych

Prof. zw. dr hab. Adam A. Zych

Profesor zwyczajny Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu

Psycholog i pedagog, twórca teorii moderacji rozwoju (2004) i osobistej korzyści w starości (2007). Główne dziedziny zainteresowań naukowych to: gerontologia społeczna, a zwłaszcza geragogika specjalna i leksykografia gerontologiczna, oraz psychologia osobowości, w szczególności psychologiczna problematyka światopoglądu, psychologia religii i tanatopsychologia. Profesor zwyczajny Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Członek Rad Naukowych czasopism „Gerontologia Współczesna”, „Konteksty Społeczne”, „Labor et Educatio”, „Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia” oraz serii „Czesko- Polsko-Słowackie studia z zakresu andragogiki i gerontologii społecznej” i „Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej”.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Medalem Miasta Oświęcimia. Jest pięciokrotnym laureatem indywidualnych nagród resortu edukacji i szkolnictwa wyższego, oraz wyróżnienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za nowatorskie działania w zakresie upowszechniania wiedzy na temat starzenia się społeczeństwa polskiego, otrzymał również honorowy tytuł „Przyjaciel Seniora” (2016).

Ważniejsze prace zwarte: Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej. Warszawa: „InterArt”, 1995, nowe wyd. Katowice: Wyd. Nauk. „Śląsk”, 1999, Słownik gerontologii społecznej. Warszawa: Wyd. Akad. „Żak”, 2001; The living situation of elderly Americans of Polish descent in Chicago. Wrocław: Wyd. Nauk. DSWE, 2005; Leksykon gerontologii. Kraków: Ofic. Wyd. „Impuls”, 2007, wyd. 2. 2010; Przekraczając „smugę cienia”. Szkice z gerontologii i tanatologii. Katowice: Wyd. Nauk. „Śląsk”, 2009 wyd. 2.2013; Pomiędzy wiarą a zwątpieniem. Wprowadzenie do psychologii religii. Kraków: Ofic. Wyd. „Impuls”, 2012, oraz (w druku) Młodość utracona, odkrywana starość. Eseje i szkice z gerontologii. Katowice: Wyd. Nauk. „Śląsk”, 2017.

Udostępnij:
6 stycznia 2018