Programu zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego w Łodzi- II Konsultacje

2 i 3 lipca 2018 r. eksperci Laboratorium Architektury 60+ odbyli konsultacje z młodymi osobami i rodzinami, a także z reprezentantami 3 uczelni łódzkich, reprezentantami Urzędu Miasta oraz organizacjami pozarządowymi pracującymi z osobami z niepełnosprawnościami. Wśród uczestników była inicjatorka pomysłu Domu Wielopokoleniowego w Łodzi – Pani Mirosława, reprezentująca Forum dla Ojczyzny. Rozmowy dotyczyły kwestii związanych … Czytaj dalej Programu zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego w Łodzi- II Konsultacje