Programu zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego w Łodzi – Zadanie 2 i 3 z 7 Programu zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego w Łodzi – Zadanie 2 i 3 z 7

Programu zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego w Łodzi – Zadanie 2 i 3 z 7

Cieszymy się, że możemy podzielić się z Wami kolejnymi zadaniami 2 i 3 w ramach pierwszego w Polsce projektu wdrożenia DOMU WIELOPOKOLENIOWEGO w Łodzi na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi.

Zadanie 2 dotyczyło przeglądu regulacji prawnych dotyczących zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład miejskiego zasobu mieszkaniowego oraz propozycji rozwiązań prawnych do wykorzystania przy realizacji projektu Domu Wielopokoleniowego w Łodzi.

Dostępne tutaj.

Zadanie 3 dotyczyło analizy środowiska lokalnego i przeglądu socjologicznej struktury mieszkańców Łodzi w kontekście rekomendowanych profili odbiorców
Domu Wielopokoleniowego.

Dostępne tutaj.

————-
Projekt „Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie opracowania programu zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego” w ramach projektu„Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2” – współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020

Udostępnij:
18 października 2018