Szkolenie: „Kształtowanie przestrzeni bez barier. Projektowanie uniwersalne jako narzędzie pracy architekta” Szkolenie: „Kształtowanie przestrzeni bez barier. Projektowanie uniwersalne jako narzędzie pracy architekta”

Szkolenie: „Kształtowanie przestrzeni bez barier. Projektowanie uniwersalne jako narzędzie pracy architekta”

 

 

 

Na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyło się szkolenie zorganizowane przez Śląska Okręgową Izbę Architektów RP i SARP Katowice / Galeria Architektury, które poprowadziła dr inż. arch. Iwona Benek o tematyce: „Kształtowanie przestrzeni bez barier. Projektowanie uniwersalne jako narzędzie pracy architekta”.

Podczas szkolenia mówiono jak projektować – w skali przestrzeni publicznych, terenów zieleni oraz budynków i ich wnętrz – w sposób przyjazny dla osób z różnymi ograniczeniami, w tym dla osób starszych i niepełnosprawnych. Omówiona została koncepcja uniwersalnego projektowania, jako filozofii kształtowania przestrzeni w sposób umożliwiający jej użytkowanie w możliwie szerokim zakresie – oraz płynące z tego korzyści społeczne. Czy projektowanie uniwersalne powinno być traktowane jako kierunek i sposób myślenia, czy ścisła metoda działania?

25.10 .2017r – Gliwice

22.11.2017r – Racibórz

Udostępnij:
25 października 2017