Warsztaty „Metody badań jakości budynków i przestrzeni urbanistycznych” - Gliwice, Politechnika Śląska

Warsztaty „Metody badań jakości budynków i przestrzeni urbanistycznych” – Gliwice, Politechnika Śląska

Odbyły się  warsztaty inicjujące współpracę Wydział Architektury Politechniki Śląskiej z Fundacją Laboratorium Architektury 60+ w zakresie działań dydaktycznych.Partnerami tego wydarzenia był także Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach i Studenckie Koło Naukowe LAB 60+.

W ramach przedmiotu „Metody badań jakości budynków i przestrzeni urbanistycznych” dla studentów III roku studiów I stopnia na kierunku Architektura postanowiono zrealizować projekt naukowo-dydaktyczny związany z szeroko rozumianą przestrzenią dla seniorów i przy współudziale seniorów. 
Było to pierwsze tego typu wydarzenie na Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. Podczas dzisiejszego wydarzenia były prezentacje, dyskusje, wywiady z seniorami, burze mózgów, kolaże, makiety i miła atmosfera. Studenci WA mieli okazję skonfrontować swoje opinie o architekturze dla seniorów – z wiedzą, doświadczeniem i gustami potencjalnych użytkowników, czy nawet inwestorów w wieku senioralnym. Ze strony Laboratorium Architektury 60+ warsztaty wsparli eksperci: Sylwia Widzisz-Pronobis oraz Grzegorz Pronobis – eksperci LAB 60+ w zakresie projektowania architektury oraz inicjowania i realizacji różnorodnych akcji związanych z partycypacją użytkowników przestrzeni architektoniczno-urbanistycznej. W warsztatach w grupie badawczej wzięła także udział Brygida Gniełka (ekspertka LAB 60+). Laboratorium Architektury 60+ ufundowało upominki dla seniorów oraz poczęstunek dla gości z UTW. Z inicjatywy LAB60+ atrakcją warsztatów był kombinezon symulujący proces starzenia AGE EXPLOPRER® firmy BLUM, który był testowany przez studentów.

 

 

Udostępnij:
12 grudnia 2016