Programu zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego w Łodzi – Zadanie 2 i 3 z 7

Cieszymy się, że możemy podzielić się z Wami kolejnymi zadaniami 2 i 3 w ramach pierwszego w Polsce projektu wdrożenia DOMU WIELOPOKOLENIOWEGO w Łodzi na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi. Zadanie 2 dotyczyło przeglądu regulacji prawnych dotyczących zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład miejskiego zasobu mieszkaniowego oraz propozycji rozwiązań prawnych do wykorzystania przy realizacji projektu … Czytaj dalej Programu zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego w Łodzi – Zadanie 2 i 3 z 7