dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross

dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej

Dziekan i wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, uhonorowany statuetką i tytułem autorytetu budownictwa i gospodarki śląskiej podczas uroczystej gali w Operze Śląskiej w Bytomiu w listopadzie br. Nagrodę przyznała Kapituła Śląskiej Izby Budownictwa. Autor w toku 15 letnich badań jakościowych budynków o różnych funkcjach oraz doświadczeniach dydaktycznych w tym zakresie ze studentami architektury wypracował własne metody oceny (szybkie, proste i skuteczne w zastosowaniu) opisane w książce K. Fross: „Badania jakościowe w projektowaniu architektonicznym na wybranych przykładach”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2012. Wydanie II – Wydawnictwo Euro Projekt, 2014.

Jest autorem artykułu pt. “Zaspokojenie potrzeb seniora jako użytkownika i konsumenta usług w zamyśle projektanta oraz inwestora na przykładzie projektu prywatnego domu seniora w ustroniu” wydanego przez ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 297 w 2013 roku.

Udostępnij:
6 stycznia 2018