Laboratorium Architektury 60+ | Przestrzeń z perspektywą 60+ Laboratorium Architektury 60+ | Przestrzeń z perspektywą 60+

Laboratorium
Architektury 60+

Łączy

społeczne, ekonomiczne
i środowiskowe aspekty
w zagadnieniach przestrzennych

Edukuje

przygotowuje do starości przyszłe pokolenia, dzięki kolektywowi Era Nowej Starości

Wdraża

przygotowuje do starości przyszłe pokolenia, dzięki kolektywowi Era Nowej Starości

Audytuje

opracowuje audyty dostępności przestrzeni
i budynków o różnych funkcjach, ale także audytuje dokumentacje projektowe przed renowacją projektu

Szkoli

szkoli w zakresie projektowania uniwersalnego, projektowania
i planowania miast przyszłości przez pryzmat zmian demograficznych

Projektuje

uniwersalnie z uwzględnieniem osób
o szczególnych potrzebach w normach projektów urbanistyczno-architektonicznych,
a także wnętrz

Bada

organizuje ekspertyzy i raporty nt. budownictwa senioralnego
w tym mieszkalnictwo w nurcie ruchu społecznego, a także realizuje badania przedprojektowe inwestycji

Przestrzeń z Perspektywą 60+

Czym się zajmujemy?

Ikona 1 - Plac Ikona 2 - Schody Ikona 3 - Ławka

Laboratorium Architektury 60+ to pierwsza w Polsce fundacja, a zarazem pracownia zajmująca się innowacyjnym podejściem do planowania i projektowania dla starzejącego się społeczeństwa.

Zobacz film
o LAB 60+

Kim jesteśmy?

Zespół LAB 60+ to ludzie w różnym wieku, dla których temat starości nie jest tabu, ale kolejnym etapem w cyklu życia człowieka.

Fundator i Prezes Zarządu
oraz Ekspert LAB60+
dr inż. arch. Agnieszka Labus

Zobacz pełny skład zespołu

Komu pomagamy?

W jakiej skali
działamy?

W Laboratorium Architektury 60+ pracujemy w szerokim zakresie kompetencji, od przedmiotów codziennego użytku, po zagadnienia związane z całymi miastami.

Zobacz nasze projekty

Jak działamy?

Współtworzymy! Z wykorzystaniem metody co-designingu (wspólnego projektowania założeń) z osobami starszymi i innymi intersariuszami zaangażowanymi w projekt, dzięki temu następuje zidentyfikowanie potrzeb i diagnoza elementów, które są zbędne lub stanowią bariery w środowisku miejskim w skali: miasta, dzielnicy, budynku, wnętrza. Dzięki tej metodzie zacierają się granice między “użytkownikiem” i “projektantem”, a tym samym odrzucony zostaje prymat “ekspertów”. Jest to jedna z najnowocześniejszych metod używanych w projektach odnowy miejskiej w wielu krajach europejskich.

Współpraca

Współtworzymy

Dzielimy się!
Upowszechnianie zdobytej wiedzy poprzez wywiady, ankiety, prezentacje, panele dyskusyjne, publikacje oraz organizację różnego rodzaju szkoleń i sesji coachingowych.

Dzielimy się

Dzielimy się

Dzielimy się

Projektujemy!
Wykonywane przez LAB60+ ekspertyzy projektów architektoniczno-urbanistycznych zawsze podejmują kwestie dostosowania do potrzeb seniorów. Przyjmujemy zasadę, że każda inwestycja, na wszystkich etapach projektowania powinna być zweryfikowana pod kątem potrzeb osób starszych. Wykonane ekspertyzy wzbogacone są o zdjęcia, rysunki, schematy, itp., które pozwalają na łatwiejszy i czytelniejszy odbiór projektu.

Projektowanie

Projektujemy

Ewaluujemy i testujemy rozwiązania!
Staramy się monitorować nasze projekty i rozwiązania przestrzenne posługując się różnymi metoda i technikami. Celem takiego podejścia jest dążenie do udoskonalenia, rozwoju i lepszego zrozumienia procesu inwestycyjnego w kontekście potrzeb starzejącego się społeczeństwa w różnych skalach przestrzennych i na różnym etapie powstawania inwestycji. W przypadku budynków i wnętrz posługujemy się metodą POE (Post Occupancy Evaluation), która pozwala nam zbadać potrzeby użytkowników w czasie użytkowania danej przestrzeni. Interdyscyplinarny zespół LAB 60+ złożony z socjologów, psychologów i architektów może sprostać różnym potrzebom i badaniom. Wykorzystujemy także nowoczesne technologie do testowania rozwiązań np. w postaci kombinezonu imitującego starość, czy projektu naszego autorstwa - Obiektyw 60+, czyli symulacji na okulary do wirtualnej rzeczywistości umożliwiającej zobaczenie danej przestrzeni oczami osoby starszej, która np. cierpi na zaćmę. Opracowujemy także „checklisty z perspektywą 60+”, czyli listy sprawdzające, które służą weryfikacji wprowadzonych rozwiązań projektowych, w różnych skalach przestrzennych. Ta metoda pozwala upewnić się że np. wytyczne projektowe dla terenów zieleni, a następnie projekt rewaloryzacji tych terenów uwzględniają w miarę możliwości najpełniej potrzeby osób starszych. Fundacja LAB 60+ wypracowuje kryteria i standardy projektowania z perspektywą 60+.

Ewaluujemy
i testujemy rozwiązania

Testujemy rozwiązania

Ewaluujemy
i testujemy rozwiązania

Skontaktuj się z nami