dr hab. inż. arch. Marek Wysocki

dr hab. inż. arch. Marek Wysocki

Dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego, pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej

Pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej od 1989 r.. Architekt, Dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego, pierwszego w Polsce centrum badawczo-rozwojowego realizującego cele wdrażania koncepcji projektowania uniwersalnego w projektowaniu środowiska fizycznego, produktów i usług. Ekspert z zakresu projektowania przestrzeni dostępnej dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych. Autor ponad 70 różnych publikacji z tematyki projektowania dla wszystkich oraz ekologii i zrównoważonego rozwoju, w tym monografii „Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych. Pozawzrokowa percepcja przestrzeni”.

Twórca wzorów użytkowych dot. wsparcia osób z niepełnosprawnością wzroku w przestrzeni publicznej m. in. „Piktogramy dotykowe na drogach ewakuacji”. Audytor dostępności obiektów i przestrzeni publicznych. Autor standardów dostępności przestrzeni publicznych dla Miasta Gdańska (2012) i Miasta Gdyni (2013). Jest pierwszym w Polsce „Access Oficerem”, powołanym na to stanowisko w 2014 roku przez samorząd Miasta Gdyni. Twórca programu edukacyjnego „Projektowanie Przestrzeni Wspólnej” realizowanego od 2004 roku na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej i w miastach województwa pomorskiego. Inicjator projektu „Wspólna przestrzeń-wspólna sprawa” (2016) i warsztatów projektowych „Projektowanie uniwersalne – jak żyć razem nie obok siebie” (od 2014) mających na celu zmianę jakości życia osób z ograniczeniami mobilności i percepcji w przestrzeni mieszkalnej i w przestrzeniach publicznych.

Członek Komisji Ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Współpracownik wielu organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Jako ekspert Grupy ON Inclusion 14-20 działa na rzecz wdrożenia koncepcji projektowania uniwersalnego w ramach programów unijnych (EFSI). Członek Grupy Roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji działającej przy Ministerstwie Gospodarki. Zwolennik konsekwentnego wprowadzenia zapisów Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością do polskiego porządku prawnego.

Od ponad dekady konsekwentny popularyzator idei projektowania uniwersalnego, za co m.in. został nagrodzony w 2013 roku Medalem „Gdynia bez Barier”. Społecznik, udzielający się na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością. Wśród grona swoich przyjaciół ma wielu, którzy na co dzień zmagają się z problemami i ograniczeniami fizycznymi lub percepcji, traktując ich zawsze jak równych sobie partnerów w realizowanych wspólnie działaniach.

Udostępnij:
6 stycznia 2018