dr inż. arch. Agnieszka Labus dr inż. arch. Agnieszka Labus

dr inż. arch. Agnieszka Labus

Fundatorka i Prezeska Zarządu oraz Ekspert LAB 60+

Dr inż. arch. Agnieszka Labus jest inicjatorką powołania do życia Fundacji “Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+)”. Jest architektką, urbanistką, adiunktom naukową w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 2017 do 2019 roku pełniła także funkcję Dyrektorki Centrum Innowacji i Transferu Technologii na Politechnice Śląskiej.

Jako pierwsza w Polsce podjęła dyskurs naukowy dotyczący koncepcji odnowy miast europejskich w XXI wieku jako miejsca przyjaznego ludziom starszym, co posłużyło do opracowania zagadnień przestrzennych w pierwszym w Polsce dokumencie strategicznym dla regionu małopolskiego.

Jest absolwentką największego rządowego programu wspierania innowacyjności w nauce TOP 500 Innovators. Odbyła liczne zagraniczne staże naukowe i szkoleniowe na najlepszych światowych uniwersytetach: Uniwersytecie Berkeley w Stanach Zjednoczonych, Uniwersytecie Westminster w Wielkiej Brytanii, Uniwersytecie w Edynburgu i  na Uniwersytecie w Madrycie w Hiszpanii.

 Aktywnie uczestniczy także w konferencjach i seminariach, prowadzi wykłady i warsztaty dla beneficjentów ośrodków lokalnych i regionalnych w: Polsce, Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Serbii, Estonii oraz Australii. 

Dr Agnieszka Labus, jest cenioną i nagradzaną ekspertką, nie tylko w Polsce, ale także poza granicami. Za swój dorobek została nagrodzona przez liczne gremia, m.in. laureatka Nagrody Naukowej Polityki (2014), laureatka programu “Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2015), laureatka stypendium dla wybitnych młodych naukowców (2013-2016), laureatka Nagrody O 2018 przyznawanej przez Polski Portal Kultury O.pl za powołanie do życia Fundacji Laboratorium Architektury 60+.

Jej działalność przypomina misję na rzecz potrzeb stale rosnącego liczebnie pokolenia ludzi starszych.

 

Udostępnij:
25 stycznia 2018