Skip to content Edyta Sadowska Edyta Sadowska

Edyta Sadowska

9 stycznia 2023

Edyta Sadowska

FUTUROLOŻKA LAB 60+

Dr Edyta Sadowska jest futurolożką i adiunktą naukową w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.  Zajmuje się tematami związanymi z przyszłością, którą w duchu use the future  popularyzuje i przedstawia jako przestrzeń istotną w dyskusji już dziś.  W swojej pracy naukowej skupia się na tematach związanych z bezpieczeństwem człowieka w nawiązaniu do wyzwań jakie niesie za sobą zarządzanie przyszłością. Zajmuje się także ideą długowieczności i wyzwaniami jakie stawia społeczeństwo długowieczne. Współtworzy projekt Era Nowej Starości. W pracy nacisk kładzie na konieczność redefinicji wielu obszarów i nowego kreatywnego podejścia do jutra.

Udostępnij: