Działania

Działania

Przebudowa i rozbudowa budynku na ,,Dom Nowej Starości”

Projekt dotyczy obiektu usługowego opieki długoterminowej, czyli tzw. domu seniora, który poza funkcją opieki medycznej wyposażony będzie w wiele funkcji towarzyszących mających na celu walkę ze stereotypem domu seniora jako umieralni i miejsca zapomnianego w mieście. Czytaj więcej...

Zespół LAB60+ opracował wytyczne do projektowania Systemu Informacji Terenowej m. st. Warszawy zgodne z założeniami projektowania uniwersalnego.

  Opracowanie stanowi zbiór wytycznych wymaganych oraz rekomendowanych dla projektowania rozwiązań, które składać się mają na System Informacji Terenowej (SIT) terenów zieleni m. st. Warszawy. Czytaj więcej...

LAB60+ w zespole ds Polityki Senioralnej Metropolia GZM

Przedstawicielki naszej Fundacji Laboratorium Architektury 60+ zostały zaproszone do współpracy w ramach Zespołu ds. Polityki Senioralnej Metropolia GZM* przez Pana Przewodniczącego Grzegorza Podlewskiego. Czytaj więcej...

Szkolenie universalARCH, Gdańsk, Poznań

20 listopada w Gdańsku i 28 listopada w Poznaniu odbyły się szkolenia organizowane przez EduArch., których jako Fundacja Laboratorium Architektury 60+ jesteśmy partnerem. (więcej…)...

Czytaj więcej...

Konferencja “Architektura Przyjazna Seniorom”, Warszawa

26 listopada w Warszawie odbyła się  konferencja "Architektura Przyjazna Seniorom" organizowana przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH, w ramach której eksperci Fundacji Laboratorium Architektury 60+ mieli swój znaczący udział: <...

Czytaj więcej...

Szkolenie dla studentów, Wydział Architektury, Gliwice

Dzięki współpracy Fundacji Laboratorium Architektury 60+ z partnerem firmą HEWI Heinrich Wilke GmbH na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej 30 października odbyło się szkolenie dla studentów kierunku architektura wnętrz dotyczące projektowania uniwersalnego! Czytaj więcej...