Działania

Działania

Audyty Oceny Dostępności Architektonicznej dla Invest Komfort

Laboratorium Architektury 60+  na zlecenie Invest Komfort wykonało 3 audyty oceny dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami zmian poprawiających dostępność budynków mieszkalnych dla nowych osiedli mieszkaniowych w Gdańsku i Sopocie. Czytaj więcej...

Plac wielopokoleniowy w Lesku

Aktualnie pracujemy nad koncepcją placu wielopokoleniowego w Lesku, w pobliżu nowo projektowanego żłobka, który jak się okazało wśród mieszkańców wzbudził kontrowersje, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z dwoma blokami mieszkalnymi. Czytaj więcej...

Laboratorium Architektury 60+ włączone do współpracy grupy ,,Edukacja dla Dostępności”.

W dniu 2.02.2020r. miał miejsce ważny dzień w Urzędzie Miasta Dąbrowa Górnicza, gdzie towarzyszącym warsztatom ,,Dostępność urzędu dla osób niewidomych i słabowidzącyc'' z inicjatywy Pani Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Śląski - Katarzyny Ujmy-Wąsowicz - została zainicjowana współpraca Grupy „Edukacja dla Dostępności” Czytaj więcej...

Przebudowa i rozbudowa budynku na ,,Dom Nowej Starości”

Projekt dotyczy obiektu usługowego opieki długoterminowej, czyli tzw. domu seniora, który poza funkcją opieki medycznej wyposażony będzie w wiele funkcji towarzyszących mających na celu walkę ze stereotypem domu seniora jako umieralni i miejsca zapomnianego w mieście. Czytaj więcej...

Zespół LAB60+ opracował wytyczne do projektowania Systemu Informacji Terenowej m. st. Warszawy zgodne z założeniami projektowania uniwersalnego.

  Opracowanie stanowi zbiór wytycznych wymaganych oraz rekomendowanych dla projektowania rozwiązań, które składać się mają na System Informacji Terenowej (SIT) terenów zieleni m. st. Warszawy. Czytaj więcej...

LAB60+ w zespole ds Polityki Senioralnej Metropolia GZM

Przedstawicielki naszej Fundacji Laboratorium Architektury 60+ zostały zaproszone do współpracy w ramach Zespołu ds. Polityki Senioralnej Metropolia GZM* przez Pana Przewodniczącego Grzegorza Podlewskiego. Czytaj więcej...