Prof. dr hab. Adam Bartoszek

Prof. dr hab. Adam Bartoszek

Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Profesor Uniwersytetu Śląskiego. Pracę magisterską obronił w 1981 r. w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Śląskim. Dyplom doktora, uzyskał na Uniwersytecie Ślaskim na Wydziale Nauk Społecznych w 1989 r. Praca dyplomowa pod tytułem Stworzenie osobowości społecznej zarys teorii osobowości społecznych. wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Władysława Jachera. Pracę habilitacyjną pod tytułem Społeczny i kulturalny kapitał młodej inteligencji i wymagania wobec rynku. obronił na Uniwersytecie Ślaskim w roku 2003.

Prof. dr Adam Bartoszek sprawował funkcje kierownicze w wielu projektach m.in.: Architekci i Socjologowie podprojekt w PolSenior w latach 2007-2010 (http://polsenior.iimcb.gov.pl/), Prosumer Society – Prosumer Energetyka w latach 2015-2016 (www.pros.us.edu.pl). Ponadto pełnił rolę lidera w grancie MNiSW na wydziale Socjologii Uniwersytetu Śląskiego pod tytułem Aktywacja i spadek wartości kapitału ludzkiego w środowisku lokalnym – mobilność edukacyjna i zawodowa dla jakości życia w miastach obwodowych (2008-2010), jak również w grancie UE – Diagnoza problemów społecznych i monitoring polityki w celu aktywizacji zasobów ludzkich w Katowicach (2011-2012).

Prof. dr Adam Bartoszek jest Członkiem Polskiego Związku Socjologów, Polskiego Towarzystwa Gerontologiczneg, Polskiej Akademii Nauk o/ Katowice oraz Komitetu Naukowego zajmującego się przyszłością regionu Górnego Śląska. Zainteresowania zawodowe prof. Adama Bartoszka to socjologia organizacji i zarządzania, teoria struktur społecznych, a także socjologia kapitału społecznego i osobowości społecznej. Dodatkowo zajmuje się teorią badań rynku i opinii publicznej oraz metodologią badań w ankietyzacji.

Udostępnij:
6 stycznia 2018